Auteurs in the ether | Alan Palomo

Jednym zdaniem  „Autor w eterze” to najciekawszy  wykład jaki słyszałam w życiu. I zgadzam się z Panem Palomo – nic nie jest oryginalne. Lecz sztuką jest kradzież – przecież możesz wybierać pośród utartych motywów, przerobić je – i stworzyć coś zupełnie nowego. I na tym właśnie polega sztuka.

Nic nie jest oryginalne.

***

In my view „Auteurs in the ether” is the most interesting lecture I have ever heard in my life. And I agree with Mr. Palomo – nothing is orginal. But stealing is an art – becuse you can choose from fornulaic themes,  remodel, reformulate them – and create something new. And this is art.

Nothing is orginal.