BLUZA ZIMOWEGO ŻOŁNIERZA | WINTER SOLDIER HOODIE

Ten pomysł chodził mi po głowie już od jakiegoś czasu. Ostatnio ponownie przeczytałam „Civil War” (i chyba zrobię to ponownie niedługo), a jako, że czasami mam naprawdę głupie pomysły…

Zadecydowałam, że zrobię bluzę Zimowego Żołnierza.

wintersoldierstudy

Tumblr_ne4rnpcHT91rl14rno5_1280
© Marvel Entertainment

Swoją pracę rozpoczęłam od przestudiowania kostiumu.  Postanowiłam, że będę wzorować się na filmowej wersji, nie na tej komiksowej lub z „Avengers: Zjednoczonych” albo „Avengers: Potęga i Moc”. Moje szkice nie są jakieś za dokładne, ale miały służyć tylko do orientacji jak mniej więcej mam narysować poszczególne części stroju na bluzie.

winterstudy

Właśnie, bluza. Jedną z wersji jej zrobienia było kupno w „lumpeksach” dwóch – jednej szarej, drugiej czarnej i odprucie, wycięcie lewego ramienia z czarnej i przyszycie lewego z szarej. I tu poległam. Chyba powinnam była uczyć się szyć, nie dziergać na drutach. Na szczęście znalazłam wśród swoich ubrań bluzę idealną do moich niecnych celów. Teraz, kiedy miałam już na czym pracować, trzeba było przystąpić do pracy.

Markerem  zaznaczyłam główne części kostiumu. Wiedziałam, że więcej czasu będę musiała poświęcić lewemu ramieniu – czyli znaku rozpoznawczemu Zimowego Żołnierza.

Winter_Soldier's_Arm

Malowałam koszulki farbami akrylowymi nie raz, ale po raz pierwszy zamierzałam „przemalować” całe ubranie, nie tylko jego część. Dlatego też, radzę by (jeśli komukolwiek będzie chciało się to również zrobić) zaopatrzyć się w dużą, bardzo dużą ilość czarnej i białej farby, by nie musiał (jak ja) czekać, aż nadarzy się okazja, by takową dokupić (i naraz wynieść cały zapas ze sklepu).

Od razu ostrzegam, iż operacja „malowanie” trwa długo (3-4 dni). I jest bardzo brudząca.  W dodatku jestem świadoma, iż nie każdy umie malować, więc lewe ramię Zimowej Bluzy (bo chyba tak zacznę ją nazywać)  wyjdzie innym lepiej, innym gorzej.  W „Internetach” znajdziecie wiele wersji – od tych najłatwiejszych do tych najtrudniejszych.

winterhoodie

W trackie malowania starałam się nie zamazać markera. Kiedy skończyłam i odczekałam odpowiednią ilość czasu, by farba dobrze wyschła, szarą  zamalowałam ślady flamastra. Trzeba szczególnie uważać przy malowaniu kaptura – schnie wolniej.

Musicie sobie wyobrazić minę moich rodziców, kiedy uświadomili sobie na co pożytkuję swój czas. I farby.

Przepraszam  – następna w kolejce jest koszulka z Peggy Carter  😐

wintersoldierhoodiefront

wintersoldierhoodieback


This idea was on my mind  for some time. Lately I re-read „Civil War” (and I will do this again soon) and because sometimes I have really stupid thoughts…

I decided I will make Winter Soldier hoodie.

wintersoldierstudy

Tumblr_ne4rnpcHT91rl14rno5_1280
© Marvel Entertainment

I have started my work from studying the costume. I choosed the movie version, not comic or not  „Avengers: Assemble” nor „Avengers: World’s Mightiest Heroes”. My sketches are not too precise, but they only had to help me orientate where I should draw individual parts of costume on hoodie.

winterstudy

Exactly, hoodie. One of the versions of making it was to buy two second-hand  – one black and one whith/grey – cutting/unstitching the left arm of black one and stitch down the left arm of white/grey.  And here I came a cropper. I should learn how to stitich, not to knit. But luckily for me, I found the perfect hoodie for my ignoble goals in my wardrobe. Now, when I had something I could work on, the true labour began.

With marker I marked the main parts of costume. I knew that I will have to spend more time on left arm – Winter Soldier’s distinctive feature.

Winter_Soldier's_Arm

I have painted t-shirts with acrylics many times before, but now I planned to „re-paint” whole cloth. Therefore, I’m giving You an advice (but I doubt that anyone would like to make this hoodie) – stock up with great amount of black and white paint in order not to (like me) waiting for ocasion to buy more of it (and at once purchase the whole supply from the shop).

I warn You – operation „painting” is long (3-4 days) and very filthy. In addition, I’m aware not eyerone can paint, so the left arm of Winter Hoodie (I think I will call it that ), so will be different for everyone. On the „Internets” You will find a lot of versions of making it – from this easiest to this hardest.

winterhoodie

During painting I tried not to smear the marker. When I finished and  hoodie shriveled with grey paint I pulled marker’s tracks. Be careful with hood – it shrivels slower.

You have to imagined the faces of my parents, when they found out on what I spent my time. And paint.

Sorry – next in line is Peggy Carter t-shirt 😐

wintersoldierhoodiefront

wintersoldierhoodieback