Ponieważ jestem niczym stare, pozbawione korzeni drzewo głogu | Because I’m like an old rootless hawthorn tree