Ponieważ moje dębowe korzenie nie zadecydują kim naprawdę jestem | Because my oaken roots will not decide who I truly am