Ponieważ tonę w morzu wspomnień | Because I’m sinking into the sea of memories