KSIĄŻKI, WYWIAD, SERIALE I PORTRETY | BOOKS, INTERVIEW, TV SERIES AND PORTRAITS

a-writers-desk

Minęły wieki, odkąd zamieściłam coś na stronie. Miałam parę pomysłów na recenzję filmów, ale czy miałam siłę (może bardziej chęci?) do napisania ich? Wiecie, że jestem dość leniwa, a to znaczy, że moje plany nie wypaliły. A prawdopodobnie nie wypaliły dlatego, że napisanie dwóch, prawie 600-stronicowych książek w trakcie sześciu miesięcy naprawdę nie zachęca cię do pisania recenzji. Eh.

Jednak odbiegam od tematu.

Po pierwsze – zapraszam na bloga zksiazkawkieszeni.blogspot.com, gdzie przemiła Zapałka przeprowadziła ze mną wywiad. Mój pierwszy wywiad! Na bloga książkowego! Naprawdę, nie ma dla mnie nic wspanialszego niż myśl,  że komuś spodobała się moja „Sylfida”. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o mojej książce, czegoś o mnie, o tym jak wygląda życie pisarza w liceum – klik – i znajdziecie tutaj swoje odpowiedzi. W dodatku, Zapałka i Nutella prowadzą świetnego książkowego bloga, jednego z moich ulubionych i najlepszych.

Mogę zdradzić, iż w przygotowaniu jest drugi tom Duchów Żywiołów, zatytułowany Nimfa. Nie znam jeszcze dokładnej daty premiery, ale myślę, że ukaże się na przełomie października-listopada.  Z tego, co mogę zdradzić, iż akcja powieści będzie rozgrywać się głównie w Cambridge, które urzekło mnie swoją architekturą (mam słabość do budynków z czerwonej cegły).

tumblr_ns7f8trnRV1u2onddo1_500
Cambridge – zdjęcie schwurlie

Jeśli jesteśmy już przy książkach, tak napisałam dwie powieści na przełomie 6 miesięcy. Czwarty tom Duchów oraz… przelałam na papier pewien pomysł, który chodził za mną od dawna. O ile pisanie uważam za mordęgę, to teraz, kiedy już napisałam te 200 tysięcy słów, mogę wziąć się za poprawianie – a poprawianie, edycja, korekta książki to czysta przyjemność.

(Ale gdzieś w okolicach maja-czerwca planuję pisanie kolejnej książki, ostatniego tomu „Duchów”. Zatem, nie ma pokoju dla pisarza).

Powróciłam także do rysowania, a nawet malowania czy lepienia z plasteliny. O ile wcześniej trochę stroniłam od farb, odkryłam, że nie jest tak źle. Chyba efekty są całkiem niezłe, prawda?

Przy okazji – jeśli nie mieliście okazji obejrzeć Supergirl – polecam całym sercem ten serial! Drugi sezon jest niesamowity (cicho sza, ale myślę, że Chris Wood jako Mon-El i Melissa, ah, to moja słabość). Polecam także obejrzenie Młodego Papieża. Jude Law był po prostu bezbłędny, scenariusz świetny, a ścieżka dźwiękowa powalająca, czekam z niecierpliwością na drugi sezon!

3o6ZtioMbSaIrbUmxq

Naprawdę, mam nadzieję, że uda mi się wreszcie tutaj częściej zaglądać, ale wiecie – szkoła, pisanie, na dodatek olimpiada z filozofii 🙁 Jednak niedługo wreszcie Wielkanoc, a później matury, co dla mnie – drugoklasistki – znaczy ponad 10 dni wolnego. Nie mogę się doczekać!

Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce!


a-writers-desk

It’s been a while since I’d posted anything on my site. I had some ideas about movie reviews, but if I had strength (or rather willingness?) to write them? You know I’m quite lazy and that means my plans didn’t work out. And probably writing two almost 600-paged books in 6 months also doesn’t make you want to write any reviews. Eh.

However, I’m going off-topic.

Firstly – I invite You to Polish book blog zksiazkawkieszeni.blogspot.com, where kind and nice Zapałka did a interview with me – maybe with a little help of Google Translate You will be able to read it. Nevertheless, it’s my first interview! For a book blog! Seriously, there is nothing more beautiful to me than thought somebody enjoyed my Sylphide. If You want to know more about my book, about me, how the life of writer in high school looks like – click – there You can find the answers. I want to add, that Zapałka and Nutella are so amazing bloggers and I love their blog so much!

I can confess, that the second tome of Elements Spirits, entitled Nymph, is already in preparations. I don’t know the exact release date, but I think it will be released in October/November. From that I am able to say, the action of the novel will be set mainly in Cambridge, which enchanted me with its architecture (I have a weak spot for buildings from red brick).

tumblr_ns7f8trnRV1u2onddo1_500
Cambridge – photo by schwurlie

If we already talk about books, I wrote two novels during last 6 months. Fourth tome of Sprits and… I bled on the paper some idea, which had been haunting me for so long. As far as I consider writing as bugger, now, when I wrote that 200 k words I can finally do my edits – correction and additions – and it’s a pure pleasure.

(But, when May-June come I plan to write another book, the last tome of Sprits. So, no rest for the writer.)

I also return to drawing, modeling from plasticine and even painting. I didn’t like paints earlier that much, but I found out it’s not that bad. The final results are even good, right?

By the way – if You didn’t’ have a chance to watch Supergirl series – I wholeheartedly recommend them! Second season is amazing ( shh, but I think Chris Wood as Mon-El and Melissa are my weakness). You should also watch The Young Pope series. Jude Law was simply marvellous, script simply amazing and soundtrack mind blowing.

3o6ZtioMbSaIrbUmxq

Really, I hope I will finally manage to post here more, but You know – school, writing and now also philosophy olympiad 🙁 Nevertheless, the Easter is on its way and later maturas – and that means almost 10 free days for me! I can’t wait!

I wish You the best and see you around!