O AUTORCE | ABOUT AUTHOR

Nazywam się Agata Julia „AG” Prosińska. Moją największą pasją jest tworzenie i głównie realizuję się w pisaniu, rysowaniu, pieczeniu, muzyce, teatrze i lepieniu z plasteliny. Uwielbiam także wyścigi F1, MotoGP i Formuły E.

Ukochałam sobie szczególnie dwie pory roku – jesień i zimę, chociaż pochmurne letnie dni także mają swój urok. Mam małą obsesję na punkcie tyciego europejskiego księstewka w Alpach Retyckich, Liechtensteinu, komiksów oraz książek. Po swoim kochanym tacie odziedziczyłam również poczucie humoru, które charakteryzuje się tym, że go w ogóle nie mam.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poświęcają swój czas na przeczytanie tego, co tutaj zamieszczam. Czuję się zaszczycona i nie ma dla mnie nic wspanialszego niż myśl, że mogłam wywołać uśmiech na czyjejś twarzy. Zawsze służę radą. Jeśli macie jakiś problem, pytania, chętnie pomogę.

Wasza,

AG


My name is Agata Julia „AG” Prosińska. My greatest passion is creation and I mainly find fulfillment in writing, drawing, baking, music, theatre and plastcine modelling. I love F1, MotoGP and Formula E racing.

I love above all two seasons – autumn and winter, although cloudy summer days are also enchanting. I have a small obsession about tiny European principality in Rhaetian Alps, Liechtenstein, comics and books. I also had inherited from my beloved dad a sense of humour, which characterizes by not owning one.

Thank You for taken the time out to reading that what I’m posting on my blog. I’m honoured and thinking about making someone happy with my posts makes me very happy. I always provide advice and if You have any questions or problems I am here for You.

Yours,

AG