PISANIE, SZTUKI TEATRALNE, NAUKA + SHERLOCK HOLMES WRITING, THEATRE PLAYS, STUDY + SHERLOCK HOLMES

pexels-photoNaprawdę nie mogę uwierzyć, że jest już prawie połowa października. Wreszcie udało mi się znaleźć chwilę czasu i pomyślałam, że napiszę jakiś wpis na stronę.

Zatem, co porabiałam ostatnimi czasy? Starłam się jakoś pogodzić szkołę, naukę i czytanie z pisaniem. Przeczytałam m.im. Milczenie owiec Thomasa Harrisa, Dziewczynę z pociągu Pauli Hawkins, Kordiana Juliusza Słowackiego oraz Książeczkę o człowieku Romana Ingardena i niedługo mam w planach wzięcie się za Materię i ruch Jamesa Clerka Maxwella. Cierpień młodego Wertera oraz Fausta Goethego wolę nie wspominać (co takiego jest w Werterze za Chiny nie skumam). W szkole obecnie na języku polskim przerabiamy romantyzm i chociaż ta epoka nie zalicza się do moich ulubionych, mogę powiedzieć, że sam bohater romantyczny mnie zainspirował (zapewne częściowo swoją głupotą hymn) i na pewno skorzystam z tego typu postaci w niedalekiej przyszłości we własnej twórczości. Zatem widzicie – chociaż szkołę uważam za zło konieczne, staram się czerpać inspirację nawet stamtąd.

Nie miałam jeszcze okazji obejrzeć nowych odcinków Flasha, ale Tom Felton, sama serialowa wersja Flashpointu i Kid Flasha brzmi nawet o wiele bardziej niż interesująco. Pokładam w was nadzieję, scenarzyści Flasha. Niech trzeci sezon będzie dobry!

wa2

22 października wystawiamy również ponownie Cień. Udało mi się także stworzyć tekst nowej sztuki, surrealistycznej komedii kryminalnej, a raczej parodii kryminałów, których jestem wielką wielbicielką. Sztuka na razie nosi tytuł Studium w pluszowym misiu i jednymi z jej bohaterów są cyniczny detektyw, nadpobudliwi technicy śledczy, wrzaskliwa pani sierżant, maniakalny morderca oraz pluszowy miś.

Obejrzałam także ostatnio Sherlocka Holmesa Guya Ritchiego. Pamiętam, że oglądałam ten film jakieś dwa lata temu i teraz, z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, iż to naprawdę dobry film [takie 8,5/10]. Aktorstwo świetne (Robert Downey Jr. i Jude Law tworzą po prostu wyśmienity duet!), muzyka cudowna (taka dzika i trochę psychotyczna – po prostu idealnie wpasowała się w trochę steampunkowy charakter filmu [no ale to Hans Zimmer, czego moglibyśmy się spodziewać po tym geniuszu?]), w ogóle sposób prowadzenia kamery niesamowicie mi się podobał. Sceny walki – wow! Kostiumy – mam po prostu słabość do mody z XIX wieku, ale to już po prostu nie moja wina. Color grading i użyte filtry na filmie nadają po prostu obrazowi własnego osobliwego charakteru. Sherlock Holmes jest po prostu kolejną bardzo dobrą wariacją na temat najsłynniejszego detektywa świata i jego wiernego kompana Watsona. Mogę gorąco polecić ten obraz każdemu, kto szuka dobrej rozrywki na jesienny wieczór.

tumblr_m4a0lzbl2b1qdwjb5o1_r1_500
To przypomina mi moment, kiedy zasnęłam na ramieniu mojej mamy podczas oczekiwania na wizytę u lekarza. Ta, Sherlock to zdecydowanie ma pokrewna dusza.

Mam nadzieję, że nie dopadła Was żadna chandra czy przeziębienie. Dzisiaj jest naprawdę przepiękny pochmurny dzień, zatem planuję zabrać Bernadkę na spacer do lasu. Do zobaczenia wkrótce i niech cieszmy się z pięknej jesieni 😉


pexels-photoI really cannot believe that it’s the middle of October. I finally found some time and I thought I will write a post for my blog.

So, what I’ve been doing lately? I’ve tried to combine all of my school, study and reading stuff with writing. I read Silence of the Lambs by Thomas Harris, The Girl on the Train by Paula Hawkins, Kordian by Juliusz Słowacki and Little Book About Man by Roman Ingarden. I also plan to start reading soon James Clerk Maxwell’s Matter and Motion. I would not want to recall The Sorrows of Young Werther and Faust by Goethe (what is so special about Werther I just cannot bloody hell understand). We’re studing now romanticism at school and although this period doesn’t belong to my favourite ones, the romantic hero inspired me by himself (probably party with his stupidity hymn) and for sure I’m gonna used that type of character in my writing in the future. So, You see – albeit I consider school as necessary evil I try to draw inspiration even from there.

I’ve not got a chance to see new Flash episodes, but Tom Felton, the TV series’ version of Flashpoint and Kid Flash himself sound more than interesting. I believe in Flash scriptwriters. Let the third season be awesome!

wa2

On 22 October we also re-stage The Shadow again. I also managed to create the text of my new play, a surreal criminal comedy, maybe rather a parody of crime dramas which I am big fan of. The play for now is entitled A Study in Teddy Bear and one of its characters are a cynic detective, hyperactive forensic investigators, raucous miss sergeant, maniacal murderer and teddy bear.

I’ve also watched recently Guy Ritchie’s Sherlock Holmes. I remember watching this movie like two years ago and now from perspective of time I can say it’s a really good motion picture [8,5/10]. The acting is superb (Robert Downey Jr. and Jude Law are a marvellous duo), music is amazing (so wild and even psychotic – I think it was just perfect for slightly steampunk vibe of the movie [but it’s Hans Zimmer what more we can ask from that genius?), framing and the way the camera was led – I enjoyed it so much. And fight scenes – wow! Costumes – I have a weak spot for 19h century fashion and it’s not my fault. Color grading and filters which were used just gave to that motion picture its own character. Sherlock Holmes is simply an another really good variation about the most famous detective in the world and his truehearted companion Watson. I wholeheartedly recommend this film to everyone who looks for good autumnal evening’s entertainment.

tumblr_m4a0lzbl2b1qdwjb5o1_r1_500
This reminds me of that one time when I fell asleep on my mom’s shoulder when we’re supposed to meet a doctor. Yeah, Sherlock’s my kindred spirit.

I hope that You are all well, all healthy and no blues or colds got You. Today is a really lovely cloudy day, therefore I plan to take my dog Bernadka for a walk to the forest. See You soon and be happy about autumn 😉