POTRZEBUJĘ WEHIKUŁU CZASU | I NEED A TIME MACHINE

Nie mam zielonego pojęcia, jak to się stało, iż wakacje się skończyły. Naprawdę trudno mi w to uwierzyć. Przecież niedawno był lipiec, a teraz jest wrzesień?  To doprawdy niepojęte. Jedyne na co mam ochotę, to cofnąć się w czasie i przeżyć te wakacje na nowo.

Chciałabym wszystkim, którzy wracają do szkoły, pracy, przedszkola, życzyć szczęścia. Nie będzie tak źle jak się obawiacie, o nie. Oczywiście będą ciężkie dni, głupie sprawdziany i tym podobne, lecz nie przejmujcie się tym. Pamiętajcie by dobrze się odżywiać, uprawiać sport, uczyć się, a przede wszystkim, by znaleźć czas dla siebie. Najważniejsze jest nastawienie, a wszystko dobrze się ułoży, pamiętajcie o tym.

A tak przy okazji – jeśli ktoś widział tę dwójkę z  rysunku poniżej, proszę się ze mną skontaktować. Pilnie potrzebuję wehikułu czasu.


I have no idea how it happened – holidays are over. I hardly believe in it. It was July and now it is September? How? I only want to travel back in time and re-live this holidays.

I want to wish everyone, who backs to school, work, kindergarten, luck. It won’t be as bad as You think, no. Of course hard days will happen, stupid tests also and etc., but don’t worry about it. Remeber to eat well, do sports, study and primarily find the time for yourself. Attitude is the most important – and everything will be okay, remember.

By the way – if somebody saw this two from this drawing, please contact me. I need a time machine.

30/31.08.2015, kredki wodne | 08.30/31.2015, watercolour pencils © Agata Julia Prosińska
30/31.08.2015, kredki wodne | 08.30/31.2015, watercolour pencils © Agata Julia Prosińska