ROBERT FROST – „WSZYSTKO, CO ZŁOTE, KRÓTKO TRWA” | ROBERT FROST – „NOTHING GOLD CAN STAY”

ROBERT FROST – „WSZYSTKO, CO ZŁOTE, KRÓTKO TRWA”
[TŁUM. STANISŁAW BARAŃCZAK]

Złotem przyrody – pierwsza zieleń;
Po niej – już nic prócz spłowień, zbieleń.
Rozkwitu szczyt – to pierwszy listek,
Lecz przez godzinę ledwie: wszystek
Zwykleje w liść natychmiast potem.
Tak Eden zszarzał nam w zgryzotę,
Tak świt nam blaknie w światło dnia.
Wszystko, co złote, krótko trwa.


ROBERT FROST – „NOTHING GOLD CAN STAY”

Nature’s first green is gold,
Her hardest hue to hold.
Her early leafs a flower;
But only so an hour.
Then leaf subsides to leaf.
So Eden sank to grief,
So dawn goes down to day.
Nothing gold can stay.