SPRAWIEDLIWOŚĆ JEST ŚLEPA | JUSTICE IS BLIND

Sprawiedliwość jest ślepa. I ja też. Głowa mnie boli, chyba będę potrzebowała nowej pary okularów… nie, oczu, ale było warto. To będzie dość nieprofesjonalna recenzja (jakbym kiedykolwiek planowała takowe pisać), gdyż rozpocznę ją słowami:

„Daredevil” był super-hiper-cool.

daredevil-poster

Głównym bohaterem serialu jest Matt Murdock (Pan Charlie Cox), niewidomy prawnik, który jako dziecko w wyniku wypadku stracił wzrok. Te zdarzenie sprawiło, że jego inne zmysły – słuch, węch – wyostrzyły się poza zwykłe, ludzkie umiejętności. Murdock wykorzystuje swoje zdolności, by nocami walczyć z przestępcami w Hell’s Kitchen.

Czy brzmi to nudno?

Od dawna czekałam na taki serial. Nie czułam w nim… tej  presji, kiedy wiadomo, że każdy odcinek musi mieć jakąś oglądalność. Podobał mi się również brak wątku romantycznego – tyle się działo, że byłoby to już naprawdę niepotrzebne. Uwielbiałam  mroczną atmosferę, sposób w jaki ukazano jak Matt „widzi” otaczający go świat oraz realizm (dobrze, wiem, że to jest adaptacja  komiksu, ale to wytłumaczę): Ile razy zdarza się, że główny bohater/bohaterka idzie zmierzyć się ze swoim wrogiem bez żadnego planu i mu/jej się udaje? Tutaj tak nie jest. Murdock, nim stanie się postrachem szumowin w Hell’s Kitchen, popełnia błędny i dostaje niezłe manto. I to nie raz, wierzcie mi.

8f6f78e4442a8d8946302bf05296fbe5
Ale źli kolesie też dostają manto. Więc równowaga wszechświata jest zachowana. | But bad guys get a licking too. So universe balance is alright.

Sceny walki… wow (napisałam, że to nie będzie profesjonalna recenzja). W ogóle oprawa wizualna serialu była świetna. Aktorstwo również jest na niezwykle wysokim poziomie. Pan Cox (którego pamiętałam z „Gwiezdnego Pyłu”) niewątpliwie wykazał się w roli Daredevila (nie powiedziałabym, że jest Anglikiem, a nie Amerykaninem!), lecz szczególne brawa należą się Panu Vincentowi D’Onofrio, który grał Wilsona Fiska/Kingpina – jednego z największych wróg Daredevila. Jego występ był fenomenalny. Wielką sympatią darzyłam również Karen (Pani Deborah Ann Woll), przyjaciela Matta, Foggy’ego (Pan Elden Henson) i Wesley’a (Pan Toby Leonard Moore).

gallery-1428603421-daredevil-suit
Chyba jednak wolałam strój „NINJA!” niż ten czerwony…

Daredevil był super-hiper-cool. Jeśli tak mają wyglądać następne kolaboracje Netflix-Marvel, to mogę nawet oślepnąć przez ich oglądanie, ponieważ warto.

MOJA OCENA:  10/10 [Super-hiper-cool]

 


Justice is blind. So do I. I have got a headchache and I will probably need a new pair of glasses… no, eyes, but it was worth it. This is going to be a very unprofessional review (as if I whenever planned to write that kind of), because I will start with:

Daredevil was super-hyper-cool.

350blf104-08020rjpg-1ddcdf_624w
Mr. Vincent D’Onofrio as Wilson Fisk, AKA the Kingpin, in Marvel’s Daredevil.

Matt Murdock (Mr. Charlie Cox), the main character of this series, is a blind laywer. When he was a child, he lost his eyesight in accident. This happening caused that his other senses – hearing, smell – heightened  beyond normal human ability. Murdock uses his capabilities to fight by nights evil-doers in Hell’s Kitchen.

Is it tedious?

I had been waiting so long for such a series. I didn’t feel this… pressure, when you know next episode has to have some kind of viewership. I also liked the lack of romance – it has happened so much that was really unnecessary. I loved the dark atmosphere, the way they shew us how Matt „see” the world and realism (kay, I know this is a comic adaptation, but I will explain it): How many times hero is going to face his deadliest foe without any plan and he/she made  it? This is not that kind of show. Murdock, ere he will become an avenger of hoodlums, he makes mistakes and gets a licking. And more than once, believe me.

daredevil-ep1-rainfight
Just wow.

Fight scenes… wow (I have written this will not be a professional review). All at  visual side was excellent. Acting, either. Mr. Cox (who I remembered from „Stardust”) was amazing as Daredevil (I would say he is American, not English!), but Mr. Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin – one of the biggest enemies of Murdock) was phenomenal. I also liked Karen (Mrs. Deborah Ann Woll), the friend of Matt, Foggy (Mr. Elden Henson) and Wesley (Mr. Toby Leonard Moore).

gallery-1428603421-daredevil-suit
But after all, I think I like „NINJA!” suit more than that red one…

Daredevil was super-hyper-cool. And if other Netflix-Marvel collaborations are going to be similar, I can lose my sight watching them. Because it is worth.

my rating:  10/10 [blinding (sorry)]