SYLFIDA | SYLPHIDE

978-83-8083-324-1Świat szesnastoletniego Bernarda Oakena legł w gruzach, gdy dowiedział się, że całe wakacje spędzi u nieznanej mu babki Violet w Shieldaig – zapomnianej przez Boga wsi w szkockich Górach Kaledońskich. Chłopak na miejscu styka się z oziębłością ze strony kobiety, jej nieustającymi docinkami oraz legendami o tajemniczych Duchach Żywiołów – nieśmiertelnych, potężnych i mitycznych istotach, które wedle słów starszej kobiety opiekują się ludzkim światem od zarania dziejów. Bernard, wiedząc, że jego babka uważana jest przez miejscowych za ekscentryczkę, nie traktuje poważnie jej opowieści. Do czasu, aż znajduje nad brzegiem Loch Shieldaig nieprzytomną dziewczynę.


The world of sixteen-year old Bernard Oaken has fallen apart, when he found out he will spend his whole holidays with unknown grandmother Violet in Shieldaig, godforsaken village in Scottish Highlands. He instantaneously has to do with woman’s coldness, her relentless barbs and legends about mysterious Elements Spirits – immortal, mighty and mythical entities who look after humans’ world for centuries. Bernard, knowing his grandmother is considered as an eccentric by villagers, doesn’t take her stories seriously. By the time he finds unconscious girl on the seashore of Loch Shieldaig.

Z A M Ó W „S Y L F I D Ę”

Z A M Ó W E-B O O K A „S Y L F I D Y”

OFICJALNA PLAYLISTA „SYLFIDY” | OFFICIAL „SYLPHIDE” PLAYLIST