TEGO SIĘ NIE SPODZIEWAŁAM | I DIDN’T EXPECT THIS

Mogę być z siebie duma – przeczytałam oryginalną serię “Diuny”, więc następnym punktem w moim planie był maraton. Obejrzałam znów wersję Davida Lyncha (Sting rządzi i jak zwykle umiera na końcu) i porównałam ją z tą z 2000 roku (po namyśle uważam, że Lynch wykonał całkiem porządną robotę). Przygotowałam się również do ostatniego seansu i…

James McAvoy and Jessica Brooks as Leto II and Ghanima Atreides in miniseries “Children of Dune” from 2003.
James McAvoy i Jessica Brooks jako Leto II i Ghanima Atrydzi w miniserialu „Dzieciach Diuny” z 2003 | James McAvoy and Jessica Brooks as Leto II and Ghanima Atreides in miniseries “Children of Dune” from 2003.

Tego się nie spodziewałam.

James McAvoy w roli Leto II Atrydy?

Jest niewiele aktorów i aktorek, których podziwiam. I Pan McAvoy do nich należy. Ten ujmujący Szkot ma wszystko co czyni z niego prawdziwego aktora i gwiazdę: talent aktorski, zrozumienie i możliwość stworzenia wiarygodnej kreacji, humor i charyzmę. Uwielbiałam jego role w „Brudzie”, „Zakochanej Jane”, „Pokucie”, „X-Men: Pierwszej Klasie”, „Penelope”. „Wanted – Ściganych” i oczywiście „Opowieściach z Narnii: Lwie, Czarownicy i Starej Szafie”.

Jako ciekawostkę mogę podać, iż wzorowałam wygląd Erika Holstorma z „Północnego Słońca”  na Panu McAvoy’u. Może to wydawać się dziwne, ale jedną z  cech, którą lubię w tym czarującym mężczyźnie jest jego wzrost (1,7m). Kiedy czytałam powieści dla młodych dorosłych wszyscy główni męscy bohaterowie byli wysocy (nie powinnam narzekać – Bernard też jest wysoki) i pomysł posiadania niskiego była… interesująca (chyba moje uwielbienie do Prince’a o sobie przypomina).

Lecz powinnam wrócić do „Dzieci Diuny”.

Pan McAvoy wykonał fantastyczną robotę przenosząc Leto z kartek książki do życia. Śmiem twierdzić, że jest najlepszym, co mogło kiedykolwiek przytrafić się adaptacjom Diuny (nawet mój ukochany Sting nie zasługiwał na ten tytuł). Jednakże…

Dlaczego Pan McAvoy musiał wcielić się akurat w tę rolę? Leto II Atrydy, Boga Imperatora Diuny, który  d o b r o w o l n i e zadecydował się na przemianę w wielkiego czerwia? By prowadzić ludzkość przez „Złoty Szlak”? Przykro mi Panie Herbercie. Teraz, doceniam Pana pracę, ale to dla mnie za dużo. Wiem czemu Leto to zrobił („dla wyższego dobra”) , lecz nie potrafię również znieść tego, że ożenił się z własną siostrą (!). Nie jestem uprzedzona, ale mam swoje granice.

Niemniej jednak, dziękuję Panu, Panie McAvoy. Był Pan miłą niespodzianką na zakończenie mojej przygody z uniwersum Diuny.

***

I can be proud of myself –  I have read  original series of “Dune”, so next step was a marathon. I re-watch David Lynch’s adaptation (Sting rocks and as usually dies in the end) and confronted with 2000’s version (after that I think Lynch did a really good job). I prepared myself to last screening and…

I didn’t expectthis.

James McAvoy as Leto II Atreides?

There are a few actors and actresses that I really admire. And Mr. McAvoy is one of them. This charming Scotsman has everything what makes him a true actor and star: acting talent, understanding  and  ability to create a believable creation, humour and charisma. I loved his performances in “Filth”, “Becoming Jane”, “Atonement”, “X-Men: First Class”, “Penelope”, “Wanted” and of course “Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and The Wardrobe”.

32808_283292
Dlaczego się zrobaczyłeś? | Why did you „worm” yourself?

As a trivia I can add that I also had based Erik Holstorm’s appearance from “Midnight Sun” on Mr. McAvoy. The odd thing I like about that enchanting man is his height (5’7 ft – 1,7 m). When I was reading young adult books all male leads was “tall” (I shouldn’t complain – Bernard is rather tall too) and idea of having  a “short” male character was… appealing (I think my love for Prince is calling).

But I should return to “Children of Dune”.

Mr. McAvoy did a fantastic job bringing Leto II to life. I venture to claim that he is the best thing that could ever happened to “Dune” adaptations (even my beloved Sting didn’t deserve for this title). However…

Why Mr. McAvoy had to play that character? The Leto II Atreides, the God Emperor of Dune –  who  w i l l i n g l y  decided to transform himself to the giant worm? In order to lead humankind through “Golden Path”? I’m really sorry Herbert. Now, I adore your work –  but this always confuses me. I know why Leto did it (“for greater good”), but I also couldn’t stand that he married his sister (!). I’m open-mined, but I have my limits.

Nevertheless, thank You, Mr. McAvoy. You was a enjoyable surprise in the end of my adventure with “Dune” universe.