ZIMOWY ŻOŁNIERZ – SZKIC | WINTER SOLDIER – SKETCH

Obejrzałam parę dni temu „Kapitana Amerykę: Zimowego Żołnierza” i nie mogłam się powstrzymać, by nie naszkicować antagonisty Rogersa. Zamiast prawej ręki użyłam lewej. Spodziewałam się strasznych bazgrołów, ale efekt końcowy nawet mnie zadowala. Może nauczę się rysować lewą ręką.

***

I have watched a few days ago „Captain America: The Winter Soldier” and I had to draw the antagonist of Rogers. Instead of using my right hand I used left. I expected  a dreadful doodle, but end result even contents me. Maybe I will learn to draw with my left hand.

Sebastian Stan/ Zimowy Żołnierz/ Winter Soldier || Ołówek, 13.05.2015 | Pencil, 05.13.2015 © Agata Julia Prosińska
Szybki szkic Zimowego  Żołnierza /  Quick sketch of Winter Soldier © Agata Julia Prosińska